Usługi

NIKLOWANIE WYSOKOFOSFOROWE

Właściwości mechaniczne i metalurgiczne powłoki niklowej w dużej mierze zależą od udziału fosforu. Powierzchnia niklowo-fosforowa będzie znacznie bardziej odporna na korozję od czysto niklowej. Oprócz niklowania nisko i średniofosforowego, proponujemy również niklowanie wysokofosforowe z zawartością procentową fosforu 9-15%. Wszystkie rodzaje niklowania wykonujemy w urządzeniach obrotowych i na zawieszkach.

Efekt końcowy niklowania wysokofosforowego w dużej mierze zależy od stanu powierzchni poddanej temu procesowi. Błyszcząca powierzchnia, wolna od defektów i uszkodzeń mechanicznych, pozwoli na uzyskanie najlepszych rezultatów.

Jak przygotowujemy powierzchnię poddaną procesowi niklowania wysokofosforowego?

  • Żelazo i stal – odtłuszczenie chemiczne, następnie elektrolityczne, trawienie
  • Miedź i stopy miedzi – po chemicznym oczyszczeniu, powierzchnię metalu aktywujemy (miedź nie działa katalitycznie)
  • Stal niklowa i chromowo-niklowa – przed poddaniem jej niklowaniu wysokofosforowemu dokonujemy aktywacji we wstępnym elektrolicie niklowym
  • Aluminium i stopy aluminium – poddajemy trawieniu alkaicznemu i wstępnej obróbce gruntującej (w tym celu stosujemy produkty f-y Enthone)