Usługi

MIEDZIOWANIE

Miedziowanie ma dosyć różnorodne zastosowanie. Ze względu na swoją plastyczność i czerwone zabarwienie miedź chętnie wykorzystywana jest w celach zdobniczych. Znacznie poprawia estetykę powierzchni metalowych, a jednocześnie chroni ją i zabezpiecza przed korozją. Powłoki miedziowe polepszają ponadto przewodnictwo cieplne i elektryczne. Są też szeroko wykorzystywane w celach technicznych: jako podpowłoka w np. procesie niklowania czy cynowania, a także ochrona przed nawęglaniem i azotowaniem.

Proponowane przez nas powłoki miedziowe mają zatem zastosowanie dwojakie: jako warstwa ostateczna lub podkład - jedna z wielowarstwowych powłok galwanicznych (miedziowanie cyjanoalkaliczne), np.:

  • miedź, następnie srebro,
  • miedź – srebro – złoto,
  • miedź – nikiel,
  • miedź – nikiel – chrom,
  • miedź – cyna.

Oferujemy miedziowanie elektrolityczne w kąpielach cyjankowych firmy Enthone. Powstałą w taki sposób powłoka miedziowa tworzy szczelną warstwę buforową, dobrze przewodzi prąd i ciepło.

Podczas całego procesu stosujemy technologie, które umożliwiają:

  • uzyskanie powłok o bardzo wysokim połysku, plastycznych i wolnych od naprężeń (miedziowanie kwaśne),
  • wyjątkowo wysoki stopień wygładzenia powłok (miedziowanie kwaśne),
  • dużą powtarzalność w uzyskiwaniu powłok miedziowych.

Wysoką jakość uzyskanej warstwy miedziowej możemy potwierdzić, sporządzając na życzenie klienta raport z przeprowadzonych pomiarów przy użyciu najnowocześniejszego spektrometru rentgenowskiego – analizy rentgenowskie.

Szczególna rola miedzi

Można wysnuć hipotezę, że gdyby nie żelazo i miedź być może inaczej lub wolniej potoczyłby się rozwój cywilizacji. Miedź – znana już w starożytności i szeroko stosowana w stopach z innymi metalami (brąz) służyła m.in. do wyrabiania rzeczy codziennego użytku i ozdób. W dzisiejszych czasach miedź stosuje się głównie w produkcji kabli elektrycznych (charakteryzuje się ona wysoką przewodnością elektryczną), jako pokrycie dachów i instalacji wodociągowych oraz maszyn przemysłowych. Miedź jest metalem bardzo plastycznym i miękkim. W przypadku, gdy wymagana jest większa twardość, stosuje się stopy miedzi z innymi metalami, w wyniku czego uzyskuje się brąz i mosiądz.