Analizy rentgenowskie

Analizy rentgenowskie przeprowadzamy nowoczesnym spektometrem X-Strata 960 firmy Oxford instruments.

Dzięki temu możemy zagwarantować wysoką precyzję pomiarów grubości i składu pierwiastkowego:

  • pokryć galwanicznych i innych powłok,
  • stopów i folii.

Precyzja wykonywanych przez nas pomiarów jest porównywalna do uznanych certyfikatów wzorców wg NIST (National Institute of Standards and Technology)

W pomiarach stosujemy kalibrację empiryczną lub szybką kalibrację FP (Fundamental Parameters), co ma dodatkowy wpływ na jakość i precyzję wyników.

Jaką metodę stosujemy w pomiarach?

Najlepiej sprawdza się metoda EDXRF

Jej zalety to możliwość szybkiego otrzymania wyników oraz nieinwazyjność – fluorescencja rentgenowska nie niszczy i nie uszkadza materiałów poddawanych pomiarom.

Czego możesz być pewny zlecając nam analizę rentgenowską?

Czego możesz być pewny wykonując analizę rentgenowską?

Najwyższe precyzji przeprowadzonych pomiarów
Doskonałej identyfikacji materiałów wielopierwiastkowych od Ti22 do U92
Pomocy i doradztwa wykwalifikowanej kadry – specjalistów z dziedziny (w skład naszego zespołu wchodzi m.in. aż pięciu ekspertów z tytułem doktora nauk fizycznych)
Odpowiedniej i pełnej interpretacji otrzymanych wyników pomiarów.

Projekt analiz rentgenowskich jest częściowo finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WSL 2007-2013.